صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 34845

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/08/30   
 
عنوان طرح
  [1]   بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا
  [2]   بررسي اثر آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش سطح رضامندي زناشويي همسران
  [3]   بررسي تاثير شناخت درماني گروهي بر افزايش سطح سازگاري اجتماعي بازنشستگان
  [4]   بررسي آموزش مهارتهاي مقابله اي بر كاهش سطح استرس دانشجويان
  [5]   بازنگری آموزش خانواده در جهت ارتقاء رضایت زناشویی زنان شهر همدان(استانداری همدان)