صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 34750

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/11/10   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
روانشناسي عمومي (1)روانشناسيهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
روانشناسي رشد (1)روانشناسيهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
روان شناسي عمومي (2)روانشناسيروانشناسي تربيتي1387بهاراخبارتمرین هانمرات
روانشناسي مشاوره و راهنمائيروانشناسيهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات
روانشناسي تفاوتهاي فرديروانشناسيهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات
روانشناسي پويايي گروهروانشناسيهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات