صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 34768

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/07/18   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
رابطه سبک دلبستگی و عوامل شخصیتی با تقاضای طلاق
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه هوش معنوی با گذشت
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
بررسی تاثیر سبک دلبستگی بر صمیمیت و رضایت زناشویی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه سبک دلبستگی و سازگاری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه سبک دلبستگی زوجی با سلامت روان و سازگاری زوجین
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی زنان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه سبک دلبستگی،نگرش مذهبی و شخصیت با رضایت زناشویی زنان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
بررسی رابطه الگوی ارتباطی ادراک شده خانواده و کمالگرایی مادران با اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه سبک های مقابله با استرس و شادکامی در دانشجویان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
بررسی رابطه دوستی های قبل از ازدواج با موفقیت و عدم موفقیت ازدواج
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کیفیت ارتباط زوجین
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه عوامل شخصیتی با تعهد زناشویی در زنان فرهنگی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
مقایسه سازگاری و تعارضات زناشویی در ساختار سه گانه توزیع قدرت در خانواده
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه تاب آوری و سبک مقابله با تنیدگی با سازگاری زناشویی همسران
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
بررسی معیارهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه اضطراب و افسردگی با مکانیزم های دفاعی در دانشجویان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه ویژگی های شخصیتی بر صمیمیت،رضایت زناشویی و باورهای ارتباطی زوجین
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه جهت گیری های ارتباطی خانواده با عزت نفس و سازگاری فرزندان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه سبک دلبستگی با پرخاشگری
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه رضایت زناشویی با تیپهای شخصیتی درون گرایی/برون گرایی زوجین
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
رابطه ساختار تعاملات خانواده با سبک های مقابله با فشارهای روانی و تفاوتهای جنسی دانشجویانی
تحقیقاتیراهنماکارشناسی
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش نشانه های طلاق عاطفی در زنان مبتلا به آن
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه بین سبکهای دلبستگی و خود کارآمدی در دانشجویان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میزان رفتارهای پرخطر
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد