صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 34835

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/08/30   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 مدرس كارگاه آموزشي " مهارتهاي زندگي به زوجين جوان"          
 مدرس كارگاه آموزشي" كاهش سطح استرس شغلي زنان كارمند دانشگاه علوم پزشكي همدان"          
 مدرس كارگاه آموزشي " بهداشت رواني –مخابرات استان همدان"          
 مدرس دوره" آموزش مدرسان آموزش خانواده – آموزش و پرورش استان همدان"          
 مدرس دوره آموزش "شناسايي اعتياد و راهكارهاي پيشگيري ودرمان آن- استانداري همدان"          
 مدرس دوره هاي آموزش مهارتهاي زندگي در دانشگاه و مراكز مشاوره ي استان          
 مدرس کارگاه های غنی سازی ازدواج    دانشگاه ها و کانون فرهنگی اجتماعی بانوان استانداری      
 مدرس کارگاه خانواده درمانی برای کارشناسان ارشد روانشناسی سازمان بهزیستی همدان