صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/07/15   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  مدیر گروه فیزیک  1378/03/11  1378/07/01  دوره دو ساله این مسئولیت به دلیل ادامه تحصیل در مقطع دکتری به اتمام نرسید.
  استاد مشاور دفتر استعدادهای درخشان دانشکده علوم پایه  1388/02/20  1389/02/20  
  مدیر گروه فیزیک  1388/05/05  1390/05/17  
  دبیر اجرائی کنفرانس فیزیک ایران در سال 1389  1388/10/27    
  استاد مشاور انجمن علمی دانشجوئی فیزیک در سالهای 1389 و 1390      
  مسئول کمیته علمی فیزیک پانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجوئی غیر متمرکز قطب 8 سال 1389      
  مسئول کمیته علمی فیزیک شانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجوئی غیر متمرکز قطب 8 سال 1390      
  معاونت اداری-مالی دانشکده علوم پایه  1391/11/29  1393/04/16  
  مسئول کمیته علمی فیزیک هفدهمین دوره المپیاد علمی دانشجوئی غیر متمرکز قطب 8 سال 1391      
  مسئول کمیته علمی فیزیک هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجوئی غیر متمرکز قطب 8 سال 1392      
  معاونت آموزشی دانشکده علوم پایه  1395/06/21