صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/07/13   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/07/15


دکتر محمد اميري‌
درجهاستادیار
گروه آموزشيفيزيك
تاریخ تولد1339/11/15
محل تولد ني ريز
علایق شخصی اپتیک فیزیکی
پراش
اپتیک تکینگی
همدوسی