صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 21472

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/07/04   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
طراحي اجزاء (2)مكانيك ماشينهاي كشاورزيهمه گرایش ها1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
ترموديناميك (1)مكانيك ماشينهاي كشاورزيهمه گرایش ها1389پاییزاخبارتمرین هانمرات
طراحي اجزاء (1)مكانيك ماشينهاي كشاورزيهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
مباني داشت و برداشتماشين آلات كشاورزيهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات
كارگاه داشت و برداشتماشين آلات كشاورزيهمه گرایش ها1388بهاراخبارتمرین هانمرات