صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 21465

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1385/11/21   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمكانيك ماشينهاي كشاورزيارومیه1376
کارشناسی ارشدمكانيك ماشينهاي كشاورزيتربیت مدرس1380
دکتریمكانيك ماشينهاي كشاورزي تربیت مدرس1385