صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 23095

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
مباني مهندسي برق (1)مكانيك ماشينهاي كشاورزيهمه گرایش ها1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
آزمايشگاه مباني مهندسي برق (1)مكانيك ماشينهاي كشاورزيهمه گرایش ها1387پاییزاخبارتمرین هانمرات
اندازه گيري و سيستمهاي كنترلمكانيك ماشينهاي كشاورزيهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات
مبانی کامپیوترمكانيك ماشينهاي كشاورزيهمه گرایش ها1387بهاراخبارتمرین هانمرات