صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 23099

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
از تاریخ   1392/11/12   تا تاریخ   1393/04/30
از تاریخ   1392/11/12   تا تاریخ   1393/04/30
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
بنیاد... اندازه...روشها... 
یکشنبه
ماشینهای... مشاوره... 
دوشنبه
بنیاد... اندازه... 
سه شنبه
بنیاد... مشاوره... 
چهار شنبه
ماشینهای...مشاوره... مکاترونیک