صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 23127

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  سرپرست امور رايانه و اينترنت دانشكده كشاورزري  1387/03/01    
  مشاور دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا      
  مشاور علمی پارک علم و فناوری