صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 23099

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:


دکتر جعفر اميري پريان
درجهاستادیار
گروه آموزشيمهندسي بيوسيستم
تاریخ تولد1357/06/01
محل تولد كرمانشاه
پست الکترونیکی (E_mail)
amiriparian@basu.ac.ir
amiriparian@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
همدان-انتهاي بلوار آزادگان-دانشكده كشاورزي-گروه مكانيك بیوسیستمثابت+98(811)4424190