فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   تنظيم شرايط محيطي 1  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 14053011
رشته مهندسي معماري
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی 10 نمره امتحان با امتیاز وتوکننده و 10 نمره پروژه
توضیحات پروژه درس 40% تحقیقات اینترنتی و الباقی از کتاب و مجلات و مقالات و محصولات و نمایشگاه و بازدید ار کارگاه
فایل (های) پروژه درس
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 


مراجع درس  

عنوان مرجع ویرایش سوم مبحث 19
نوع مرجع کتاب
URL http://profs.basu.ac.ir/araghchian
توضیحات ویرایش سوم مبحث 19
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع لیست منابع
نوع مرجع جزوه
URL http://profs.basu.ac.ir/araghchian
توضیحات لیست منابع
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع نقشه پهنه بندی
نوع مرجع غیره
URL http://profs.basu.ac.ir/araghchian
توضیحات نقشه پهنه بندی اقلیمی ایران
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع راهنمای انجام پروژه
نوع مرجع غیره
URL http://profs.basu.ac.ir/araghchian
توضیحات راعنمای انجام پروژه طراحی اقلیمی
فایل های مربوطه
 1.