فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   عناصر و جزئيات ساختماني 1  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 14053007
رشته مهندسي معماري
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری-عملی
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی 12-8 نمره امتحان و 12-8 نمره انجام پروژه‍‍‍
توضیحات پروژه درس --


مراجع درس  

عنوان مرجع جزوه ساختمان 1
نوع مرجع جزوه
URL http://profs.basu.ac.ir/araghchian
توضیحات --
فایل های مربوطه
 1.  2. 

عنوان مرجع جزوه درسی
نوع مرجع جزوه
URL http://profs.basu.ac.ir/araghchian
توضیحات جزوه درسی
فایل های مربوطه
 1.  2.