فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   طراحي نهايي (پروژه)  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 54053023
رشته مهندسي معماري
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 6.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
سال تحصیلی 1389
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی تحقيق دانشجو و طراحي از يك پروژه از ابتدا تا انتهاء