فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

آلبوم عکس 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/09/26   
حوزه تخصصی
این آلبوم شامل 4 زیر مجموعه میباشد
1-معماری
2-شهر سازی، مدیریت شهری و ترافیک
3-معماری منظر و محیط زیست
4-معماری داخلی و دکوراسیون
[عکس ها] [زیرآلبوم ها] [نمایش اسلایدها]

دیدنی
این آلبوم شامل 4 زیر مجموعه میباشد
1-با تامل و تعجب و تفکر
2-بخندید
3-در شهر همدان
4-فقط ببینید
[عکس ها] [زیرآلبوم ها] [نمایش اسلایدها]

خودمانی ها
این آلبوم شامل 3 زیر مجموعه است
1-دوستان و آشنایان
2- اگر من را دوست خود حساب کنند
3-سایرین
[عکس ها] [زیرآلبوم ها] [نمایش اسلایدها]

کارهای من
در این البوم عکس
تعدادی از کارهایم
وجود دارد.بعضی از
دوستان در ترسیم
نقشه تعدادی از
انها همراهی داشته اند
که بدینوسیله
از آنها متشكرم
[عکس ها] [زیرآلبوم ها] [نمایش اسلایدها]