فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/11/20   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
معماري عصر فضا(مركز تحقيقات و نمايشگاه هوانوردي ايران-همدان)
عليرضا منعام
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
باغ موزه فرش(انعطاف پذيري در معماري ايراني
شاهرخ جعفري مبين
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
طراحي دانشكده فني مهندسي بوعلي سينا همدان
محمد مهدي انصاري پناه
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
شيدايي در آيينه معماري (در قالب مركز رقصهاي آييني ايران)
بهارك كني
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
كانون پژوهشگران جوان همدان(زورق فردا)
محمد مهدي حكمتيان
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
مركز هنرهاي بصري
مريم درويشي
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
مركز همايشهاي موقتي اقامتي سالمندان غرب كشور در همدان
احمد دهقاني
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
مركز حفظ و اشاعه موسيقي
مجيد بختياري
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
كانون علمي تفريحي كودكان همدان
آزيتا قهوه اي
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
خانه ايران (مجموعه فرهنگي پژو هشي گردشگري با تاكيد بر تجسم بخشي هويت ايراني )
پيام نصيري
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد