فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1385/05/20   
از تاریخ   1390/07/01   تا تاریخ   1390/10/01
از تاریخ   1390/07/01   تا تاریخ   1390/10/01
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
طرح... طراحی... 
دوشنبه
کمیته... 
سه شنبه
تنظیم...ساختمان... روشهای...روشهای... 
چهار شنبه
طرح...کارگاه... 
پنجشنبه
معماری...طرح... طرح...