فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/10/29   
 
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] امكانات همدان ،همايش بهره برداري از غار عليصدر ،تاريخ 1371/04/02 تا 1371/04/03 ، واقع در همدان - شركت سياحتي عليصدر
  [2] مسكن عشايري ،همايش عشاير و توسعه ،تاريخ 1371/04/30 تا 1371/04/29 ، واقع در وزارت جهاد سازندگي -شهر كرد
  [3] ارائه آثار طراحي معماري و گرافيك ،همايش نمايشگاه دانشجويان رشته هاي هنر- همداني د ر دانشگاه تهران ،تاريخ 1371/05/01 تا 1371/06/01 ، واقع در دانشگاه بوعلي سينا
  [4] رفتار انساني و انبوه سازي مسكن ،همايش سياستهاي توسعه مسكن ،تاريخ 1373/07/06 تا 1373/07/11 ، واقع در تهران -وزارت مسكن و شهر سازي و 22 موسسه علمي
  [5] همدان پنجمين شهر فرهنگي ،همايش همدان شناسي ،تاريخ 1374/06/20 تا 1374/06/20 ، واقع در اداره ارشاد اسلامي استان همدان
  [6] مسكن و انرژي ،همايش سياستهاي توسعه مسكن ،تاريخ 1374/07/07 تا 1374/07/07 ، واقع در تهران - وزارت مسكن و شهر سازي و 22 موسسه علمي
  [7] مسكن و انسان ،همايش اسكان بشر در همدان ،تاريخ 1374/07/12 تا 1374/07/12 ، واقع در اداره كل مسكن و شهرسازي استان همدان و دانشگاه بوعلي سينا
  [8] انبوه سازي و انسان ،همايش سياستهاي توسعه مسكن ،تاريخ 1375/07/07 تا 1375/07/09 ، واقع در وزارت مسكن و شهر سازي و 22 موسسه علمي
  [9] انبوه سازي ،همايش اسكان بشر ،تاريخ 1375/07/12 تا 1375/07/12 ، واقع در اداره كل مسكن و شهرسازي استان كردستان
  [10] معماري قديم تكنولوژي جديد ،همايش اولين كنگره تاريخ معماري وشهرسازي ايران ،تاريخ 1375/09/08 تا 1375/09/10 ، واقع در سازمان ميراث فرهنگي كشور- ارگ بم
  [11] نقش آب در تئوري طراحي مساجد ،همايش معماري مسجد ،تاريخ 1376/10/08 تا 1376/10/11 ، واقع در دانشگاه هنر - اصفهان
  [12] صنايع دستي و جهانگردي ، دكتر محمد ابراهيم زارعي ،همايش جهانگردي ،تاريخ 1376/10/20 تا 1376/10/23 ، واقع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - جزيره كيش
  [13] اثرات زلزله بر جامعه و ساختمان ،همايش برنامه ريزي و اجراء5 برنامه تلوزيوني و 7 برنامه راديوئي ،تاريخ 1376/08/02 تا 1377/06/29 ، واقع در صدا و سيماي مركز همدان
  [14] علت ماندگاري بناهاي مذهبي ،همايش دومين كنگره تاريخ معماري وشهرسازي ايران ،تاريخ 1377/09/13 تا 1377/09/14 ، واقع در سازمان ميراث فرهنگي كشور
  [15] فرهنگ زندگي فرهنگ مذهبي – مسكن ،همايش مسابقه مقاله نويسي ،تاريخ 1375/10/29 تا 1380/10/29 ، واقع در شوراي فرهنگ عمومي كشور
  [16] مدرنيزم و پست مدرنيزم ،همايش معماري ،تاريخ 1381/10/02 تا 1381/10/02 ، واقع در دانشگاه آزاد اسلامي همدان
  [17] مبلمان و سيماي شهري ،همايش مصاحبه و همكاري براي تهيه 20برنامه تلويزيوني ،تاريخ 1382/01/16 تا 1382/11/21
  [18] ويژگي معماري اسلامي ،همايش بسيج و مهندسين ،تاريخ 1383/09/05 تا 1383/09/06 ، واقع در كانون مهندسين بسيجي همدان
  [19] زمينه هاي فكري مدرنيزم و پست مدرنيزم ،همايش هفته پژوهش ،تاريخ 1383/09/22 تا 1383/09/23 ، واقع در دانشگاه بوعلي سينا
  [20] معماري مدرن و پست مدرن ،همايش هفته پژوهش ،تاريخ 1383/09/24 تا 1383/09/24 ، واقع در دانشگاه دولتي كردستان
1   2  
کتاب ها
  [1]كتاب معمار روز ، محمد رضا عراقچيان ، سعيد عليتاجر ، مرتضي شهبازيان ، لطف الله كريمي ، انتشارات انتشارات هاني ، سال 1382
1