فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/08/27   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  مشاور تعدادي از سازمانها و نهادهاي مردمي و دولتي  1375/01/01    مشاوره فني دربرنامه ريزي وتعريف پروژه ، طراحي ، چگونگي برگزاري مناقصه ،اجراو...
  راه اندازي مهندسين مشاور اقليم طرح پارسيان  1375/07/01    برنامه ريزي ،طراحي و نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري ، صنعتي ،تجاري ، تفريحي ، نظامي ، فرهنگي ، آموزشي ،مسكوني و ...
  بازرس اصلي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان  1386/09/01    نظارت بر عملكرد اجرايي ، مالي و ... سازمان مربوطه
  عضو كميته علمي همايش مسكن برتر همدان شوراي اسلامي وشهرداري همدان  1384/07/01  1385/06/01  ---
  مدير گروه معماري رشته معماري دانشگاه بوعلي سينا  1384/03/01  1386/03/01  ---
   عضو كميته علمي همايش آسيب هاي شهري همدان شوراي اسلامي شهر همدان  1382/04/01  1382/11/01  ---
   عضو هيات نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسي استان همدان  1376/04/01  1376/06/01  ---
   عضو هيات نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسي استان همدان  1382/04/01  1382/06/01  ---
   عضو هيات نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسي استان همدان  1385/03/01  1385/05/01  ---
  بازرس علي البدل سازمان نظام مهندسي استان همدان  1382/04/01  1386/09/01  ---
  عضو كميته هماهنگي فعاليتهاي عمراني دانشگاه بوعلي سينا  1381/01/01    ---
  مشاور عمراني و ناظر پروژه ها شركت سيمان هكمتان  1381/01/01  1384/01/01  ---
  نماينده و عضو چند كميته ودانشگاه بوعلي سينا هيئت علمي سمينارهاي محلي  1372/05/15    ---
  معاون اداري و مالي دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا  1375/01/01  1378/11/25  ---
  مدير گروه معماري رشته معماري دانشگاه بوعلي سينا  1372/05/15  1378/11/25  ---
   مسئول راه اندازي رشته معماري دانشگاه بوعلي سينا  1372/04/01    ---
  كارشناس ارشد بررسي و تصويب طرحهاي توريستي و گردشگري استان همدان- استانداري همدان  1374/03/01  1376/09/01  ---
  عضو كميته فني و مسئول بخش معماري دانشگاه بوعلي سينا دفتر فني و نظارت معماري بر پروژه ها  1372/07/01    ---
   مدرس مدعو دوره ارزيابي ساختمان بانك تجارت  1383/04/01  1383/04/20  ----
  مدرس مدعو دانشگاه دولتي كردستان  1382/07/01  1385/11/30  ---
  مدرس مدعو دوره باز آموزي كارشناسان توسعه و تجهيز مدارس كشور  1376/05/01  1376/06/01  ----
  مدرس مدعو دانشگاه دولتي هنر تهران  1378/07/01  1379/11/22  ---
  مدرس مدعو مركز آموزش عالي فرهنگيان همدان  1371/07/01  1372/11/25  ---
  - هيئت علمي رسمي تمام وقت (پايه17 ) دانشگاه بوعلي سينا  1372/05/15    ---
  مشاور فني و عمراني شركت سياحتي عليصدر  1372/04/01  1382/01/01  ---
  هيئت علمي نيمه وقت دانشگاه آزاد اسلامي(پايه 13) دانشگاه آزاد اسلامي همدان  1371/07/01    ----
  مدير گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي همدان  1371/07/01  1375/09/01  ---
  مسئول راه اندازي رشته كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي همدان  1371/05/01    ---
   مدير عامل ، طراح و ناظر فني شركت سياحتي عليصدر  1371/06/01  1372/06/01  ---
  كارشناس طرحهاي معماري و شهر سازي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز  1368/01/01  1371/03/31  ---
  فعاليتهاي متفاوت نهادهاي انقلابي و جبهه هاي جنگ  1358/02/01  1365/07/01  از بنيان گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همدان
همكار در روابط عمومي
معاونت واحد امور مالي
معاونت واحد تداركات و پشتيباني
مدير داخلي
راه اندازي و مسئول واحد خدمات فني
معاون واحد مهندسي عمران
طي دوره هاي آموزشي طراحي عمليات نظامي
فعاليت هاي مهندسي رزمي و فني در جبهه هاي جنگ
ازبنيان گذاران تيپ انصارالحسين
مسئول واحد خدمات مهندسي لشگر انصارالحسين
معاون واحد پشتيباني لشگر انصارالحسين
مسئول واحد مهندسي عمران لشگر انصارالحسين
مسئول برنامه ريزي واحد پشتيباني لشگر انصارالحسين