صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 21895

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1387/06/29   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیعلوم تربيتيمديريت آموزشيدانشگاه تهران1365
کارشناسی ارشدعلوم تربيتيمديريت آموزشيدانشگاه تهران1370
دکتریعلوم تربيتيمديريت آموزشيدانشگاه اصفهان1387