صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 21910

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/03/04   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  مدیر اموراداری دانشگاه بوعلی سینا همدان(74 -1373)      
  معاون گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان (74 – 1371)      
  مدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان (81 – 1379).      
  رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه بوعلی سینا همدان (76 – 1373).      
  سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز کبودر آهنگ (76 – 1371).      
  مدیر گروه علوم تربیتی  1388/12/15