صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5137

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 21043081
رشته شيمي
گرایش كاربردي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری-عملی
شماره گروه 1911118
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی سنجش مستمر (3 نمره)، تکلیف شامل گزارش¬کار (4 نمره)، نظم و رعایت قوانین آزمایشگاهی (1 نمره) و امتحان پایان¬¬ترم (12 نمره)
توضیحات پروژه درس رئوس مطالب:
1- جلسه معارفه، گروه¬بندی و یادآوری نکات ایمنی کار در آزمایشگاه
2- استاندارد کردن EDTA و اندازه¬گیری سختی کل و کلسیمی
3- اندازه¬گیری اسیدیته متیل اورانژ و فنول فتالئین
4- اندازه¬گیری قلیائیت ساده و کل
5- استاندارد کردن KMnO4 و اندازه¬گیری نیتریت
6- اندازه¬گیری دی اکسید کربن در نوشابه و آب شهر
7- اندازه¬گیری کلرید به روش مور با مزاحمت سولفیت و EDTA
8- اندازه¬گیری سولفیت
9- اندازه¬گیری کلر باقیمانده
10- اندازه¬گیری مواد جامد محلول
11- اندازه¬گیری اکسیژن محلول
12- اندازه¬گیری یونهای فسفات و آهن
فایل (های) پروژه درس
 1. 


مراجع درس  

عنوان مرجع شیمی تجزیه آزمایشگاهی (1) و (2)
نوع مرجع مقاله
توضیحات دکتر ناهید پوررضا، دکتر هوشنگ پرهام، انتشارات دانشگاه شهید چمران، 1393

عنوان مرجع آزمایشگاه¬های اصول تصفیه آب و پساب¬های صنعتی
نوع مرجع کتاب
توضیحات دکتر شهلا مظفری، ژولیت اردوخان، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1387