صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5136

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   خوردگي فلزات  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 21043082
رشته شيمي
گرایش كاربردي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1911086
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی سنجش مستمر و میان¬ترم (5 نمره) و پایان¬ترم (15 نمره)
توضیحات پروژه درس رئوس مطالب:
1- تعریف و اهمیت خوردگی
2- اصول خوردگی (الکتروشیمی و خوردگی)
3- ترمودینامیک خوردگی
4- سینتیک خوردگی
5- انواع خوردگی و روش¬های جلوگیری از خوردگی
6- کندکننده¬ها و روئین¬کننده¬ها
7- پوشش¬ها
8- کاربرد مواد و آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی
فایل (های) پروژه درس
 1. 


مراجع درس  

عنوان مرجع - مهندسی خوردگی
نوع مرجع کتاب
توضیحات مارس ج. فونتانا، ترجمه احمد ساعتچی، جهاد دانشگاهی اصفهان، 1393

عنوان مرجع الکتروشیمی خوردگی
نوع مرجع کتاب
توضیحات دی.ال. پیرون، ترجمه محمدعلی گلعذار، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1395

عنوان مرجع اصول خوردگی و حفاظت فلزات
نوع مرجع کتاب
توضیحات جمشید مفیدی، انتشارات دانشگاه تهران، 1383