صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5136

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   آزمايشگاه شيمي عمومي 1  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 21043003
رشته شيمي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس پایه
تعداد واحد 1.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
شماره گروه 1911008
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی سنجش مستمر (3 نمره)، تکلیف شامل گزارش¬کار (4 نمره)، نظم و رعایت قوانین آزمایشگاهی (1 نمره) و امتحان پایان¬¬ترم (12 نمره) (داشتن ماشین برای امتحان¬ها الزامی است.)
توضیحات پروژه درس رئوس مطالب:
1- معرفی وسایل آزمایشگاهی و آموزش موارد ایمنی در آزمایشگاه
2- اندازه¬گیری نقطه جوش
3- تقطیر و خالص¬سازی الکل
4- تحقیق در مورد صحت قانون هس
5- اندازه¬گیری جرم اتمی منیزیم
6- محلول¬سازی
7- تیتراسیون اسید و باز
8- تیتراسیون سختی آب
9- منگانومتری
10- قانون بقای جرم
11- کروماتوگرافی
فایل (های) پروژه درس
 1. 


مراجع درس  

عنوان مرجع آزمایش¬های شیمی عمومی 1 و 2
نوع مرجع کتاب
توضیحات دکتر جلال ارجمندی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1388

عنوان مرجع روش¬های عملی آزمایشگاه¬های شیمی
نوع مرجع کتاب
توضیحات دکتر زهره حبیبی، الهه کنوزی، انتشارات شهرآب، 1378