صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5136

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   موضوع مخصوص گرايش خاص  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 31043002
رشته شيمي
گرایش كاربردي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی سنجش مستمر، ارائه کلاسی،
میان¬ترم (6 نمره)، پایان¬ترم
توضیحات پروژه درس طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرآیندها
رئوس مطالب:
1- مروری بر آمار و احتمالات
2- روش¬های آماری طراحی آزمایش
3- افزایش مقیاس
4- اصول کلی طراحی و توسعه یک واحد شیمیایی
5- اقتصاد مهندسی
6- تجاری¬سازی
فایل (های) پروژه درس
 1.