صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5136

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   خوردگي فلزات  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 21043082
رشته شيمي
گرایش كاربردي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1397
ترم تحصیلی بهار
توضیحات شیوه نمره دهی سنجش مستمر و میان¬ترم (5 نمره) و پایان¬ترم (15 نمره)
توضیحات پروژه درس تعریف و اهمیت خوردگی
مبانی خوردگی (الکتروشیمی و خوردگی)
ترمودینامیک خوردگی
سینتیک خوردگی
پیش¬بینی رفتار خوردگی
انواع خوردگی
روش¬های جلوگیری از انواع خوردگی
حفاظت کاتدی و آندی
کنترل خوردگی توسط بازدارنده¬ها و روئین¬کننده¬ها
پوشش¬ها
کنترل خوردگی با طراحی
انتخاب مصالح
خوردگی در اتمسفر
خوردگی در آب
خوردگی در خاک
خوردگی در دیگ¬های بخار
آزمایش¬های خوردگی
فایل (های) پروژه درس
 1.