صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 4978

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/11/13   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتيشيميكاربردي1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتيشيميكاربردي1397بهاراخبارتمرین هانمرات
موضوع مخصوص گرايش خاصشيميكاربردي1397بهاراخبارتمرین هانمرات
مباحث نوين در شيمي كاربرديشيميكاربردي1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
آزمايشگاه شيمي عمومي 1شيميهمه گرایش ها1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
گرافيك و نقشه خوانيشيميهمه گرایش ها1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
خوردگي فلزاتشيميكاربردي1397پاییزاخبارتمرین هانمرات
خوردگي فلزاتشيميكاربردي1397بهاراخبارتمرین هانمرات
شيمي عمومي 1شيميهمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
صنايع شيمي معدنيشيميكاربردي1396بهاراخبارتمرین هانمرات
شيمي و تكنولوژي نفتشيميكاربردي1395پاییزاخبارتمرین هانمرات