صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 4947

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/11/07   
از تاریخ   1396/11/14   تا تاریخ   1397/03/16
از تاریخ   1396/07/01   تا تاریخ   1396/10/20
از تاریخ   1395/11/14   تا تاریخ   1396/03/16
از تاریخ   1397/06/24   تا تاریخ   1397/10/12
از تاریخ   1397/11/06   تا تاریخ   1398/03/16
از تاریخ   1396/11/14   تا تاریخ   1397/03/16
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 طراحی... 
یکشنبه
 شیمی... 
دوشنبه
 طراحی... 
سه شنبه
 شیمی... 
چهار شنبه
 آزمایشگاه...آزمایشگاه... 

از تاریخ   1396/07/01   تا تاریخ   1396/10/20
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 آزمایشگاه... 
یکشنبه
شیمی... 
دوشنبه
 شیمی... 
سه شنبه
شیمی... 
چهار شنبه
 شیمی... گرافیک... 

از تاریخ   1395/11/14   تا تاریخ   1396/03/16
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
 شیمی... 
یکشنبه
 صنایع... 
دوشنبه
 آزمایشگاه...آزمایشگاه... 
سه شنبه
 آزمایشگاه... 
چهار شنبه
 گرافیک... صنایع... 

از تاریخ   1397/06/24   تا تاریخ   1397/10/12
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
مباحث... 
دوشنبه
مباحث... آزمایشگاه... 
سه شنبه
گرافیک... 
چهار شنبه
خوردگی... آزمایشگاه... 

از تاریخ   1397/11/06   تا تاریخ   1398/03/16
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
یکشنبه
 طراحی... 
دوشنبه
خوردگی... 
سه شنبه
 طراحی... خوردگی... 
چهار شنبه
اصول...