صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 4978

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/07/04   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/11/13


دکتر سیمین اسدآبادی
درجهاستادیار
گروه آموزشيشیمی کاربردی
تاریخ تولد1363/05/05
محل تولد همدان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
si.asadabadi@gmail.com
s.asadabadi@basu.ac.ir
si.asadabadi@hotmail.com
آدرس محل کار تلفن
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سیناثابت08138381601