صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/05   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/08/05


دکتر داود عسگری
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم باغباني
تاریخ تولد1300/01/01
محل تولد همدان
علایق شخصی فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی
تغذیه گیاهان باغبانی
تولید محصولات گلخانه ای
پست الکترونیکی (E_mail)
d.asgari@basu.ac.ir
d_asgari228@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانیثابت08134425401