صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/17   
از تاریخ   1395/06/27   تا تاریخ   1395/10/29
از تاریخ   1395/06/27   تا تاریخ   1395/10/29
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
مشاوره...جامعه...مدیریت...اصول... توسعه... 
یکشنبه
دفتر...زبان... 
دوشنبه
جلسه...دفتر... دفتر...شورای... 
سه شنبه
دفتر...جامعه... روش... 
چهار شنبه
مشاوره...اصول...