صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:


داود آذري‌ فر
درجهاستاد
گروه آموزشيشيمي
تاریخ تولد1327/12/25
محل تولد تبريز
علایق شخصی مطالعه كتاب - كوهنوردي - شنا
پست الکترونیکی (E_mail)
azarifar@basu.ac.ir
azarifar27@yahoo.com