صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 29589

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/21   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/08/21


سعيد عزيزيان‌
درجهاستاد
گروه آموزشيشیمی فیزیک
تاریخ تولد1349/05/25
محل تولد همدان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
sazizian@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی، گروه شیمی فیزیکثابت0811-8282807