صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]بررسی بعضی از خواص گرمايی ترکيب Bi2Sr2CaCu2O8+x (Bi-2212) با استفاده از پراش نوترون و ترموگرويمتری ، منوچهر بابايي پور ، منتشر شده در « مقاله نامه هفتيمين سمينار ماده چگال ايران » ، سال 1384
1  
 
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.