فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   عمليات كشاورزي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 23002024
رشته مهندسي كشاورزي
گرایش ژنتيك و اصلاح نباتات
نوع درس تخصصی گرایشی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی پاییز