فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   طرح وآزمايشات كشاورزي 1  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 23002011
رشته مهندسي كشاورزي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی گرایشی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری-عملی
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی پاییز