فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

گروه تحقیقاتی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1374/02/25   
« گروه تحقیقاتی میدانی و گلخانه ای »
1-مبارزباآفات وامراض 2-تولید تکثیر جنس وغیرجنسی 3- کشت هیدروپونیک 4- تکثیر گیاهان دارویی اعضاء: 1- حسن باب الحوایجی 2-محمد خانجانی 3-بابک ظهیری 4-مریم ملک محمدی 5- بهمن عسلی 6-لیلاایران نژاد 7-جوادی 8-حسنی 9-پریسا طیبی 10-سرپوش