فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/06/27   
 
برای مشاهده سایر طرح های پژوهشی به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.

عنوان طرح
  [1]   بررسي اثرات تاريخ برداشت بر روي كنترل كرم سير در شرايط همدان
  [2]   ارزيابی استفاده از آفتابدهی خاک در کنترل بيمارگرهای مهم قارچی ونماتدهای خاکزاد محصولات سيب زمينی
  [3]   مقايسه ضريب تبديل مواد غذايی درطيور لهمان وهيبروتاسن 8 هفتگی
  [4]   مطالعه صفات كمي موثر بر عملكرد و اجزا آن روي لوبيا تحت شرايط تنش خشكي با كمك تجزيه چند متغيره
  [5]   - بررسي اثرات آفت كشي روشهاي كنترل سرخرطومي برگ يونجه روي سن سبز يونجه
  [6]   مطالعه متابوليت هاي سازگار كربوهيدارته در ارقام گندم تترا پلوئيد و هگزا پلوييد تحت تنش خشكي
  [7]   - بررسي مقايسه اي برنامه هاي مختلف واكسيناسيون در پيشگيري در بيماري نيوكاسل
  [8]   بررسي اثر كم آبياري روي رشد و عملكرد گندم آبي
  [9]   بررسی نوع وزن مخصوص بذر چهار رقم گندم دیم بااستفاده ازدستگاه جدا کننده پنوماتیک برخصوصیات جوانه زنی عملکردواجزاء عملکرد
  [10]   زیست شناسی کنه تارتن روی ارقام مختلف خربزه
  [11]   بررسی مقاومت آنتی بیوزی ارقام مختلف خربزه نسبت به مگس مینوز
  [12]   خسارت کنه نمدی برگ موColomerusVitis (Pgst.) (Acari: Eriophidae) روی برگ و تأثیر آن بر کیفیت محصول درسه رقم انگور