فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/05/26   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمهندسي كشاورزيزراعت واصلاح نباتدانشگاه تبريز1367
کارشناسی ارشدمهندسي كشاورزيژنتيك و اصلاح نباتاتدانشگاه بوعلی1379