فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

عضويت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1374/02/25   
 
عنوان كميته عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 عضو گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی  عضو گروه  1367/07/07  1393/09/19  گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
 عضو کميته استخدام دانشگاه بوعلی  مسيئول امور اداري  1372/06/27  1380/07/07  عضو کميته استخدام دانشگاه بوعلی
 سازمان نظام مهندسی کشاورزس ومنابع طبيعی ايران  عضو رسمي  1385/06/01    دارای رتبه ممتاز
 انجمن علوم زراعت واصلاح نباتات ايران  عضويت رسمي  1387/02/01  1389/02/20  
 کميته بازنگری تشکيلات اداری دانشگاه  عضو  1387/06/11  1393/09/19  
 عضو شورای دانشگاه بوعلي سينا  عضو شوراي دانشگاه  1387/07/12  1387/11/10  
 کمیته سیاستگذاری محوطه سازی وفضای سبز  عضوکمیته سیاستگذاری محوطه سازی وفضای سبز  1390/02/03  1393/09/19  کمیته سیاستگذاری محوطه سازی وفضای سبز
 عضوشورای فضای سبز دانشگاه  عضوشورا  1387/07/12  1393/09/19