فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1374/02/25   

«   پايان نامه‌هاي در حال انجام   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
* رابطه متقابل ارقام و انگور وکنه نویی مو( گیاه پزشکی)
تحقیقاتیمشاوردکتری
"بررسی مکانیسم های مقاومت ارقام مختلف انگور به تریپس مو در غرب ایران"(گیاه پزشکی
تحقیقاتیمشاوردکتری


«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسی تاثير تاريخ کاشت بر خصوصيات فيزيو لوژی ورشد نمو ارقام لوبيا قرمز(زراعت)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
تراکم کشت بر عملکرداارقام جديدسيب زمينی درشرايط همدان(زراعت)
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
* ارزیابی تنوع پتانسیل ژنتیکی تولیدبذر 150ژنوتیپ یونجه زراعی( ( M edi cago sativa L. (اصلاح نباتات)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
*" اثر دوره آبیاری وکودزیستی بر راندمان مصرف آب,خصوصیات زراعی وکیفی سویادر همدان "( زراعت)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
* بررسی سطوح مختلف عناصر آهن,پتاسیم,کلسیم برکیفیت گل لیلیوم در کشت هیدوپونیک (باغبانی)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
* بررسی اثرات ضد قارچی و آنتی اکسیدانی عصاره گل گاوزبان خوزستانی وناجوردندان(بیوتکنولوژی)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
* بررسی اثر بنزن برمراحل تکوین و آلرژی زایی دانه های گرده تاج خروس.( زیست شناسی)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
* بررسی اثر کلر ید کادمیوم برمراحل تکوین و آلرژی زایی دانه های گرده اطلسی.( زیست شناسی)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
* بررسی اثرآنیلین برمراحل تکوین و آلرژی زایی دانه های گرده تاج .( زیست شناسی)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
*تاثیر اصلاح کننده بر خصوصیات خاک,عملکرد و محتوای عنصری ذرت کشت شده در خاک آبیاری شده با پساب صنعتی (خاک شناسی)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
"ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی به شب پره مینوز"(گیاهپزشکی)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
بررسي اثر استفاده از سوپرجاذب كلوفوني در كشت سيب زميني، ريحان و فلفل سبز بر روي آب زهكشي،خاك محيط كشت و محصولات آنها ( مهندسی آب)
کاربردیمشاورکارشناسی ارشد
ارزیابی مقاومت برخی ارقام و توده های بادمجان به شب پره مینوز"(گیاهپزشکی)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
تاثير پاكلوبوترازول روي تحمل به سرما در برخي از ارقام زيتون.( Olea europeae L.) (باغبانی)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اثر توام کمپوست، سوپر جاذب و سرما بر ميزان انتقال عناصر سنگين در محيط كشت (خاک و زه¬آب)(آبیاری)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اثر بارش های اسیدی وقلیایی بر ویژگی های خاک وتولید رسوب خاکهای مختلف توسط شبیه ساز باران ( آبیاری)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
اثر استفاده از سوپرجاذب کلوفونی در ویژگی های کشت سیب زمینی، فلفل سبز و ریحان، محیط کشت و آب زهکشی (آبیاری)
تحقیقاتیمشاورکارشناسی ارشد
مطالعه اثرات آلوده سازی گیاه با عوامل بیمارگر و تیمار سالیسیلیک در تجمع پرولین آزاد و فعالیت آنزیم کیتیناز در برگ های سیب زمینی
تحقیقاتی-کاربردیمشاورکارشناسی ارشد