فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1374/04/13   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  مدیر امور اداری دانشگاه  1373/06/10  1379/06/10  
  سرپرست مزرعه آموزشی وپژوهشی  1372/10/10  1385/04/05  
  سرپرست امور آموزش دانشکده کشاورزی  1367/07/06  1374/04/06  
  جانشين معاونت مالی واداری دانشگاه  1375/10/12  1375/12/12  
  مشاور رئیس دانشگاه بوعلی  1387/07/12    
  سرپرست پردیس دانشگاه بوعلی  1387/07/12  1393/09/19  
  سرپرست گلخانه های پردیس بوعلی  1389/06/01  1393/09/19  
  معاون آموزشی موسسه آموزش عالی هکمتانه  1393/07/01    
  قائم مقام موسسه آموزش عالی هکمتانه  1393/07/01    
  مدیر عامل شرکت چند منظوره دانشگاه  1393/10/10    
  رئیس اداره فضای سبز دانشگاه بوعلی  1387/10/12  1393/09/19  
  معاونت توسعه مدیریت و‍‍‍‍‍‍‍پشتیبانی موسسه آموزش عالی هگمتانه  1393/12/25    
  مسیول اموزش دانشجویان رزمنده دانشکده کشاورزی  1370/04/15  1374/06/21  
  مسیول امور عمومی دانشکده کشاورزی  1369/02/01  1374/03/04  
  مسیول اموزش دانشکده کشاورزی  1367/06/01  1370/10/10  
  مشاور دانشجویان شاهد وایثار گر دانشکده کشاورزی  1374/07/01  1363/09/19