فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/02/09   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 دوره آموزشی ماشين آلات کشاورزی  10سال  بنگاه توسه ماشين آلات کشاورزی همدان وآزاد  1351/04/01  1361/07/01  مکانيکی ,آموزش تراکتور کمباين ماشين آلات کشاورزی ,دنباله بند ,برق باطری سازی وقطعه شناسی
 دوره عمليات کارگاهی  36 هفته  مرکز حرفه وفنی  1363/07/01  1366/09/01  آموزش جوشکاری ,تراشکاری,برق , مکانيکی
 آموزش مرغداری  ۴۰۰ساعت    1376/03/12    
 آموزش گاورداری  ساعت    1377/03/10    
 آموزش گوسفنداری  ۴۰۰ساعت    1372/07/15    
 زنبوردای  250ساعت    1378/08/14    
 سیستمهای آبیاری(تحت فشار)  550ساعت    1378/07/16    ۴۰۰ساعت
 گلخانه پرورش گل گیاه      1387/07/07  1393/09/19