صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 22111

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

عضويت‌ها  
 
عنوان كميته عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 سازمان نظام دامپزشكي جهمهوري اسلامي ايران  عضو      شماره نظام دامپزشكي:1749