صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 22111

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/05/06   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]دامنه مرجع برخي پارامترهاي بيوشيميائي سرم اسب هاي كرد ، علی اصغر بهاری، عبدالعلي چاله چاله، حميد راهي، مليحه پوركبيره. ، منتشر شده در « مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران » ، سال 1379 ، شماره 55 ، چاپ 3
  [2]دامنه مرجع برخي از آنزيم ها و الكتروليت هاي سرم در اسب هاي كرد ، علی اصغر بهاری، حميد راهي، عبدالعلي چاله چاله، مليحه پوركبيره. ، منتشر شده در « مجله پژوهش و سازندگي » ، سال 1380 ، شماره 52
  [3]تعيين دامنه مرجع پروتئين تام سرم و فراكسيون هاي آن در اسب هاي كرد ، علی اصغر بهاری، عبدالعلي چاله چاله، حميد راهي، مليحه پوركبيره. ، منتشر شده در « مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران » ، سال 1380 ، شماره 56 ، چاپ 3
  [4]شناسائي دگرگوني ژنتيكي در ويروس تب برفكي تيپ A با استفاده از تعيين رديف نوكلئوتيدي قسمتي از ژن VP1 ويروس ، علی اصغر بهاری، سيد علي قرشي، آتفريد ماركوارت، تقي تقي پور بازرگاني. ، منتشر شده در « مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران » ، سال 1385 ، شماره 61 ، چاپ 1
  [5]بررسي فراواني حامل هاي ويروس تب برفكي در گاوهاي كشتار شده در كشتارگاه زياران ، علی اصغر بهاری، تقي تقي پور بازرگاني، سيد علي قرشي، فرعيد همت زاده، سعيد بكائي، هادي كيوانفر، رقيه صديقي مقدم، مهرداد قديمي. ، منتشر شده در « مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران » ، سال 1385 ، شماره 61 ، چاپ 4
  [6]مقايسه سه روش ايمينوهيستوشيمي بيوپسي گوش (ear notch test)، آنتي ژن كاپچرالايزا و واكنش زنجيره پلي مراز معكوس جهت تشخيص موارد باليني مشكوك به عفونت با ويروس اسهال ويروسي گاوان ، علي صادقي نسب، محمدقلي نادعليان، فرهيد همت زاده، جمال نجفی، پروانه صيفوری، مرتضي گرجی دوز، آريا بديعی، علی اصغر بهاری، علي رضا باهنر. ، منتشر شده در « مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران » ، سال 1387 ، شماره 63 ، چاپ 1
  [7]شناسائي توالی ژنومی ويروس آنفلوانزاي اسب با استفاده از يک روش nested-PCR جديد ، علي اصغر بهاري ، سيد علي قرشي , علی صادقی نسب, ريحانه صالحي تبار ، منتشر شده در « مجله دامپزشکی ایران » ، سال 1387 ، شماره 4 ، چاپ 4
  [8]بررسی سرولوژیک آلودگی به ویروس اسهال ويروسی گاو در گاوداری های صنعتی و سنتی اطراف همدان ، علی اصغر بهاری، محمدرضا صادقی، شمس الدین قائم مقامی، علی صادقی نسب ، منتشر شده در « پژوهش کشاورزی » ، سال 1388 ، شماره 8 ، چاپ 1
  [9]اثرافزودن مکمل آلی روی با و یا بدون مس برعملکرد، پروفیل مواد معدنی پلاسما و برخی فعالیت های آنزیمی بره های نر مهربان ، علی‌عربی، طباطبائی، فدائی فر، ترکاشون، بهاری، زمانی، علیپور، دزفولیان ، منتشر شده در « پژوهش‌های علوم دامی » ، سال 1390 ، شماره 12 ، چاپ 3
  [10]اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه های هماتولوژی، سرولوپلاسمین و غلظت پلاسمایی مس، روی و آهن در بره های نر مهربان ، بهاری، علی‌عربی، طباطبائی، دزفولیان، رشیدی، زمانی، علیپور، صادقی نسب، بختیاری، فدایی فر ، منتشر شده در « مجله علوم دامی ایران » ، سال 1391 ، شماره 43 ، چاپ 2
  [11]اثر سطوح مختلف مکمل های آلی روی و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بره های مهربان ، ترکاشون، طباطبائی، علی‌عربی، بهاری، علیپور ، منتشر شده در « مجله علوم دامی ایران » ، سال 1391 ، شماره 43 ، چاپ 2
  [12]بررسی اثرات نانو ذرات اکسید روی و اکسید روی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون در بزغاله های نر مرغوز ، زابلی، علی‌عربی، طباطبایی، بهاری، زارعی قانع ، منتشر شده در « تحقیقات تولیدات دامی » ، سال 1392 ، شماره 2 ، چاپ 2
  [13]اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر رشد، فراسنجه های هماتولوژی و شکمبه در بره های پرواری مهربان ، علی عربی، علی محمدی، بهاری، زمانی ، منتشر شده در « پژوهش در نشخوار کنندگان » ، سال 1393 ، شماره 2 ، چاپ 3
  [14]بررسی آدنوکارسینوم ریوی در گوسفندان مبتلا به بیماری های تنفسی مزمن با استفاده از روش Real-time PCR ، علی اصغر بهاری؛ مسعود صبوری قناد؛ امید دزفولیان؛ علی صادقی نسب؛ فریدون رضازاده ، منتشر شده در « مجله دامپزشکی ایران » ، سال 1395 ، شماره 12 ، چاپ 3
  [15]تأثیر قرص آهستة رهش روي، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجههاي خونی بزهاي نر مرخز ، حسن علی عربی، مهدي بایروند، علی اصغر بهاري، پویا زمانی، امیر فدایی فر و رضا علی محمدي ، منتشر شده در « علوم دامی ایران » ، سال 1395 ، شماره 4 ، چاپ 47
  [16]گزارش تلفات ناشی از مسمومیت با بلوط(Quercus spp) در یک گله گوسفند ، صادقی نسب، دزفولیان، بهاری، دادمهر، صیفوری ، منتشر شده در « مجله تحقیقات دامپزشکی » ، سال 1395 ، شماره 68 ، چاپ 3
  [17]تاثیر کادمیوم بر عملکرد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بره های نر مهربان ، بهاری، علی‌عربی، جعفری جوزانی، سالارآملی ، منتشر شده در « مجله پژوهش در نشخوارکنندگان » ، سال 1395
  [18]بررسي سرواپيدوميولوژي آنفلوآنزاي اسبي در تعدادي از استان هاي ايران ، مسلم همتيان، محمدرحيم حاجي حاجيكلايي، مسعودرضا صيفي آيادشاپوري، علي اصغر بهاري، افشين جعفري دهكردي، علي قشقايي، سيد محمدباقر قاسمي، محمد حيدري، فرهاد فرهنگ پژوه ، منتشر شده در « علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران » ، سال 1396 ، شماره 2 ، چاپ 11
  [19]بررسي اثر دو نوع مكمل كبالت در سطوح مختلف بر ويتامين 12B سرم، عملكرد و قابليت هضم خوراك در بزغاله نر ، سيداميرحسين دزفوليان ، حسن علي عربي و علي اصغر بهاری ، منتشر شده در « نشریه پژوهشهاي علوم دامی » ، سال 1397 ، شماره 1 ، چاپ 27
  [20]شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونهي پاراتوبرکلوزیس در گاوداريهاي صنعتی شهرستان همدان ، پژمان محمودي کوهی، علی صادقی نسب، عبدالمجید محمدزاده، آرام شریفی، علی اصغر بهاري و نادر مصوري ، منتشر شده در « مجله دامپزشکی ایران » ، سال 1397 ، شماره 1 ، چاپ 14
1   2  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] شناسائي يك تحت تيپ جديد از ويروس تب برفكي با استفاده از تعيين رديف نوكلئوتيدي ژن VP1 ويروس ، علی اصغر بهاری، سيد علي قرشي، آتفريد ماركوارت، برند هاس. ،همايش دومين كنگره ويروس شناسي ايران ،تاريخ 1382/11/24 تا 1382/11/26
  [2] كاربرد RT-PCR در تشخيص عفونت پايدار ويروس تب برفكي در گاو ، علی اصغر بهاری، سيد علي قرشي، فرهيد همت زاده، سعيد بكائي, تقي تقي پور بازرگاني، هادي كيوانفر، رقيه صديقي مقدم، مهرداد قديمي، ريحانه صالحي تبار ،همايش چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران ،تاريخ 1384/05/24 تا 1384/05/26
  [3] كاربرد nested-PCR براي شناسائي توالي ژنوم ويروس تب برفكي در لوزه گاوهاي به ظاهر سالم كشتارشده در كشتارگاه زياران ، علی اصغر بهاری، آتفريد ماركوارت، سيد علي قرشي، تقي تقي پور بازرگاني، سعيد بكائي ،همايش سومين كنگره ويروس شناسي ايران ،تاريخ 1384/11/01 تا 1384/11/03 ، واقع در تهران- ايران
  [4] مروري بر وضعيت حامل ويروس تب برفكي و پژوهشي بر حاملين اين ويروس در گاوهاي ذبحي در كشتارگاه زياران ، علی اصغر بهاری، تقی تقی پوربازرگانی, سیدعلی قرشی, فرهید همت زاده, سعید بکائی ،همايش چهاردهمين كنگره دامپزشكي ايران ،تاريخ 1384/12/01 تا 1384/12/03 ، واقع در تهران-ایران
  [5] شناسائي ويروس انفلوآنزاي اسب به روش RT-PCR ، علی اصغر بهاری، سيد علي قرشي ،همايش اولين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي ،تاريخ 1385/05/01 تا 1385/05/02 ، واقع در كرمانشاه
  [6] مقايسه آلبومين سرم اسب با دو روش الكتروفورز و رنگ سنجي ، علی اصغر بهاری، عبدالعلي چاله چاله، زهرا بختياري ،همايش همايش آزمايشگاه و بالين- آزمايشگاه و طب داخلي ،تاريخ 1385/10/21 تا 1385/10/24 ، واقع در تهران- ایران
  [7] شناسائي ويروس انفلوآنزاي اسب با استفاده از يک روش nested-PCR جديد ، علی اصغر بهاری، سيد علي قرشي, علی صادقی نسب, ريحانه صالحي تبار ،همايش پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ،تاريخ 1386/09/03 تا 1386/09/05 ، واقع در تهران- ایران
  [8] مقایسه آلبومین سرم گوسفند با دو روش الکتروفورز استات سلولز و برموکرزول گرین ، علی اصغر بهاری، جواد رشیدی، زهرا بختیاری، ژیلا زارعی، محمد تمیمی ،همايش پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران ،تاريخ 1386/11/23 تا 1386/11/25 ، واقع در اهواز
  [9] بررسی فراوانی پادتن های ویروس اسهال ویروسی گاو در سرم گاوهای همدان ، علی اصغر بهاری، محمدرضا صادقی، شمس الدین قائم مقامی، علی صادقی نسب ،همايش پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران ،تاريخ 1386/11/23 تا 1386/11/25 ، واقع در اهواز
  [10] مقایسه سه روش ایمونوفلورسنت بیوپسی گوش (Ear notch test)، ردیابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (Antigen capture ELISA) و RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروس ها در گوساله ها ، علی صادقی نسب، محمدقلی نادعلیان، فرهید همت زاده، جمال نجفی، پروانه صیفوری، مرتضی گرجی دوز، آریا بدیعی، علی اصغر بهاری، علی رضا باهنر ،همايش پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران ،تاريخ 1386/11/23 تا 1386/11/25 ، واقع در اهواز
  [11] فنوتیپ هموگلوبین و دامنه طبیعی شاخص های هماتولوژیک گوسفند نژاد مهربانی ، علی اصغر بهاری، مهرداد مهری، جواد رشیدی، زهرا بختیاری، ژیلا زارعی ،همايش سومین کنگره علوم دامی کشور ،تاريخ 1387/07/24 تا 1387/07/25 ، واقع در مشهد
  [12] دامنه طبیعی پروتئین تام سرم خون و فراکشن های آن در گوسفندان نژاد مهربانی ، علی اصغر بهاری، جواد رشیدی، زهرا بختیاری، محمد تمیمی ،همايش سومین کنگره علوم دامی کشور ،تاريخ 1387/07/24 تا 1387/07/25 ، واقع در مشهد
  [13] گزارش همه گیری میوکاردیت کلستریدیایی در گوساله های یک گاوداری صنعتی ،همايش ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران ،تاريخ 1388/05/06 تا 1388/05/08 ، واقع در ایران-تبریز
  [14] بررسی شیوع سرمی لپتوسپیروز در گاوهای شیری سقط کرده در گاوداری های صنعتی اطراف همدان ، علی اصغر بهاری، غلامرضا عبداله پور، علی صادقی نسب، سعید ستاری تبریزی، مرتضی یاوری، بهرام دادمهر ،همايش چهارمین کنگره علوم دامی کشور ،تاريخ 1389/06/29 تا 1389/06/30 ، واقع در کرج
  [15] مقایسه اثر کنجاله های سویا و کلزای فرآوری شده با حرارت و اسید بر مقدار بتاکاروتن و ویتامینA سرم خون بره های نر مهربان ، علی اصغر بهاری، علی حاتمی، سید محمد مهدی طباطبائی، پویا زمانی، داریوش علیپور، حسن علی عربی، زهرا بختیاری، فرید رشیدی، موسی قلی زاده ،همايش چهارمین کنگره علوم دامی کشور ،تاريخ 1389/06/29 تا 1389/06/30
  [16] ارزیابی میزان باقیمانده کادمیوم در آلایش های خوراکی و استخوان گوسفندان تغذیه شده با کادمیوم ،همايش همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا ،تاريخ 1391/08/25 تا 1391/08/27 ، واقع در ایران-شیراز
  [17] بررسی ارتباط بین میزان سرب و کادمیوم در نمونه های استخوان دام های باستانی و معاصر استان کردستان ،همايش همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا ،تاريخ 1391/08/25 تا 1391/08/27 ، واقع در ایران-شیراز
  [18] استفاده از نانو ذرات اکسید روی در جیره بزغاله های آنقوره ایرانی (مرغوز) و اثر آن بر غلظت برخی مواد معدنی خون ،همايش سمپوزیوم تخصصی ایمنی نانو مواد در انسان و محیط زیست ،تاريخ 1391/11/26 تا 1391/11/28 ، واقع در ایران-تهران
  [19] اثرات نانو ذرات آهن بر عملکرد بره های در حال رشد ،همايش دومین همایش آموزشی فناوری نانو ،تاريخ 1391/12/22 تا 1391/12/24 ، واقع در ایران-شیراز
  [20] بررسی سرولوژیکی آلودگی به آنفولانزای اسبی در برخی از استانهای ایران ،همايش نخستین کنگره ملی طب حیوانات همراه ،تاريخ 1394/07/14 تا 1394/07/16 ، واقع در ایران-کرج
1   2  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.