صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 22109

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/10/10   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  مدیر گروه آموزشی دامپزشکی  1384/06/15  1389/09/05  خاتمه مسئولیت بدلیل تصدی پست معاونت آموزشی دانشکده
  معاون آموزشی دانشکده پیرادامپزشکی  1389/09/06  1394/04/02  پایان مسئولیت بدلیل پذیرش پست ریاست دانشکده
  رئیس دانشکده پیرادامپزشکی  1394/04/03