صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 22002

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/05/06   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/10/10


دکتر علي‌اصغر بهاري‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم درمانگاهی
تاریخ تولد1346/02/20
محل تولد قصرشيرين
پست الکترونیکی (E_mail)
aliasghar.bahari(at)basu.ac.ir
bahariaa(at)yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان-دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده پیرادامپزشکیثابت+98 813 4227350