فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   پايان نامه 4 واحدي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 32123014
رشته فرهنگ وزبانهاي باستاني
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 4.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
سال تحصیلی 1388
ترم تحصیلی پاییز