فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   زبان فارسي باستان  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 32127003
رشته فرهنگ وزبانهاي باستاني
گرایش همه گرایش ها
نوع درس جبرانی(پیشنیاز)
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1388
ترم تحصیلی پاییز